Dunaj v nás

site – specific project
Tanečné performance Company elledanse na bratislavskom nábreží. Pripomenutie odplavených spomienok, sily rodinných väzieb a spolunažívania generácií. Napojenie sa cez súčasný tanec na ľudí, ktorí pri rieke prežili svoj príbeh.

Cieľom projektu je oživiť bratislavské nábrežia Dunaja, ktoré boli ešte v nedávnej minulosti miestom stretnutí, promenádou a oddychovou zónou. Aktivita je výzvou a príležitosťou pre interpretov prezentovať sa na netradičných miestach, využívajúc architektonické prvky, inštalácie a iné špecifiká ulice, ktoré sa menia na spoluhráčov pri vytváraní nápaditých pohybových kreácií a situácií. Centrom pozornosti je Dunaj, ktorý je tepnou mesta, napojenie sa cez tanec na  príbehy ľudí, ktorí na tomto mieste prežili svoj príbehy. Pripomenutie odplavených spomienok, sily rodinných väzieb a spolunažívania generácií.