Jablko

Kozmická hra na tri.

Pravdepodobnosť, že tretia bude prvá je jedna ku trom.
Bude to ťažké. Sú krásne ako jedna.
Dokonalé. Každá by mohla byť prvá.
Ale Jablko je len jedno.

„Jablko je divadelná esej o bizarnom svete mužov, o bizarnom svete žien, o ich silách, o slabostiach, o pokušeniach, láskach a samotách. Miestami je to vtipné, väčšinou vážne, vždy plné jemnej krásy a tanečnej bravúry. V prítmí sály sa prepadáme do zvláštneho sna, nie veľmi radi sa z neho na konci budíme.“ (.týždeň, 2009)

Jablko v sebe spája tanec, hudbu, hovorené slovo a využíva pritom prvky fyzického divadla.

Sleduje archetypy mužov a žien, vytvára mozaiku kozmickej hry protikladov, mozaiku symbolického „jablka“ roztrúseného naprieč dejinami. Sprievodcom šiestich postáv v prítomnosti, v antike aj v raji, je  sám Všemohúci. Stvárnil ho pohybovo nadaný herec Csongor Kassai.