DENNÉ TANEČNÉ TÁBORY

DENNÉ TANEČNÉ TÁBORY (pre deti od 4 - 14 a viac rokov)

SUMA: 135,-

V SUME ZAHRNUTÉ: strava (desiata, obed, olovrant, pitný režim), program od 8:00 - 16:30, výlet do ZOO/múzeum
Na záver tábora prezentácia. O detailoch vás budeme informvať na začiatku tábora.

MIESTO KONANIA:    

Vienna Gate, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava  - Petržalka

TERMÍNY A VEKOVÉ SKUPINY:

I.TURNUS     23.07. - 27.07.2018   (pre deti 4 – 6 rokov)
II.TURNUS    30.07. – 03.08.2018   (pre deti 6 – 11 rokov)
III.TURNUS   06.08. - 10.08.2018   (pre deti 8-14 rokov)​

PREDBEŽNÝ PROGRAM:
08:00-8:30 Príchod
08:30-9:45 tanečno-pohybová lekcia
09:45-10:15 desiata
10:15-12:15 kreatívne hry - pobyt vonku / kreatívne dielne
12:15-13:15 obed
13:15-14:30 výtvarné dielne / kreatívne dielne
14:30-15:45 tanečno-pohybová lekcia
15:45-16:30 hry, olovrant / kreatívne dielne
16:30 odchod

ZAUJÍMAVOSTI DENNÉHO TANEČNÉHO TÁBORA:
Vo výtvarných dielňach si deti vlastnoručne zhotovia masky, alebo súčasti kostýmu, ktoré využijú na záverečnú prezentáciu.Deti vo veku 4-5 rokov absolvujú dva tanečné bloky za deň so zameraním na všeobecnú tanečnú prípravu, deti vo veku 6 a viac rokov lekcie Hip Hopu a moderného tanca. Hravou formou sa deti naučia tanečné väzby a kombinácie, ktoré budú prezentované na javisku v priestore divadla vždy v posledný deň turnusu. Náplňou hodín tanečno-pohybovej prípravy je zlepšenie koordinácie, pohybu v priestore, ohybnosti, správneho držania tela a vnímanie a cítenie rytmu. Súčasťou tábora je výlet do ZOO. V prípade zlého počasia - náhradný program.

STRAVOVANIE:
V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a celodenný pitný režim.
Obedy budú prebiehať v reštaurácií priamo v objekte Vienna Gate.

LEKTORI:
Tanečné lekcie a výtvarné dielne vedú profesionálni  lektori a pedagógovia s dlhoročnou praxou s deťmi a mládežou.

PRIHLÁSENIE:

 • prihlášku spolu so zdravotným prehláseným nájdete na stiahnutie na spodu tejto strany
 • scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu recepcia@elledanse.sk
  • ​v deň nástupu je potreba so sebou priniesť originál prihlášky
 • zdravotné prehlásenie zašlete na adresu recepcia@elledanse.sk, je možné priniesť aj osobne v deň nástupu
  • pozor: nesmie byť staršie (dátum) ako 3 dni pred nástupom
 • sumu za tábor/camp/pobyt/sústredenie zaslať na IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245
  • poznámka pre prijímateľa: Meno/priezvisko, turnus,na ktorý sa hásite
 • na základe prihlášky Vám príde potvrdzovací email s organizačnými detailami

Zľava 5% pri nahlásení sa a úhrade do 15.6.2018
​Súrodenecná zľava 10%

Ďalšie letné aktivity tanečnej školy elledanse:

Muzikálové campy pre deti od 12-14 a viac rokov
Pobytový tábor v Senci pre deti od 9-14 rokov