Malý princ

MALÝ PRINC

Tanečná rozprávka pre školy na motívy kultového Malého princa Antoina de Saint-Exupéryho plná fantázie pre všetkých, ktorí radi snívajú.

Tanečno – činoherné predstavenie členov TŠ elledanse

Predstavenie bolo zrealizované s podporou hlavného mesta Bratislava, programu ARS BRATISLAVENSIS.

Zrealizované predstavenia v školskom roku 2012/2013, 2013/2014,2014/2015

1.6.2016
o 9:00 MDD
o 11:00 MDD

31.5.2016
o 16:00 - predstavenie Malý princ
o 18:00 - predstavenie Malý princ

30.5.2016
o 15:00 - predstavenie Malý princ
o 17:00 - predstavenie Malý princ

27.10.2012
o 12:00 - Verejná generálka pre rodičov

29. 10.2012
o 9:00 - predstavenie Malý princ
o 10:30 - predstavenie Malý princ

7.11.2012
o 9:00 - predstavenie Malý princ
o 10:30 - predstavenie Malý princ

30.5.2013
o 17:00 Generálka predstavenia

31.5.2013 
o 9:00 predstavenie Malý princ - organizované predstavenia pre základné školy
o 11:00 predstavenie Malý princ - organizované predstavenia pre základné školy

1.6.2013 
o 10:00 predstavenie Malý princ - predstavenie pre rodičov, priateľov a širokú verejnosť

5.12.2013 o 11:00 predstavenie Malý princ - organizované predstavenie pre základné školy
5.12.2013 o 18:00 predstavenie Malý princ - organizované predstavenie
6.12.2013 o 8:30  predstavenie Malý princ - organizované predstavenie pre základné školy
6.12.2013 o 10:30 predstavenie Malý princ- organizované predstavenie pre základné školy
7.12.2013 o 10:00 predstavenie Malý princ - predstavenie pre rodičov, priateľov
26.1.2014 o 18:00 predstavenie Malý princ