O nás

Život plný tanca!

Už 10. sezónu elledanse otvára svoje dvere všetkým milovníkom tanca. Zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou tanečnej školy a divadla, je známa a oceňovaná choreografka Mgr.art. Šárka Ondrišová, ArtD.

 

Tanečná škola elledanse už 10 rokov ponúka:

  • profesionalitu a vysokú technickú a  umeleckú úroveň výuky a prezentácie
  • špičkových slovenských a zahraničných pedagógov
  • individuálny prístup a overenú metodiku
  • celoročnú záujmovo - umeleckú činnosť pre deti a mládež - verejnosť
  • celoročnú súborovú činnosť - prijímanie talentov na základe konkurzu
  • možnosť štipendia
  • javiskovú prax, súťaže, vystúpenia, workshopy
  • aktivity pre členov TŠ po celý rok (Mikuláš, Karneval, sústredenia, tábory, MDD...)

 

V o.z. elledanse vypomáhajú dobrovoľníci pri práci s deťmi a mládežou.