Quadrans

Quadrans ako štvrtina celku.
Celok ako človek hľadajúci v zložitosti medziľudských vzťahov samého seba.

Nekonečný vzťah muža a ženy v ironicko-sarkastickej podobe sa zhmotňuje v plnokrvnom, fyzicky náročnom partnerskom tanci.

Mini-príbehy siedmich interpretov sú plné tanečných vibrácií a metafyzických giest.

Javiskové postavy, ktoré sú unavené z nekonečných vzájomných bojov, často padajú k zemi, aby boli opäť počítačom vrátené do hry zvanej Život.

Veľmi moderná hra sa pohybuje medzi tanečnou abstrakciou a divadelnou teatrálnosťou, je plná expresívnych hereckých aj pohybových znakov, rovnako ako aj humoru a irónie.

Predstavenie v sebe spája okrem tanca a slova aj interaktívnu animácia a živú hudobnú kompozíciu.

Predstavenie má tri časti, ktoré sa dajú uvádzať aj samostatne:

1. Trhlina, choreografia: V. Šoltýs, dĺžka: 20 min.
2. Atlantis, choreografia: B. Nahálka, dĺžka: 12 min.
3. Pár stratených slov, choreografia: L. Vágnerová a P. Mašek, dĺžka: 45 min.

Predstavenie bolo naposledy uvedené na medzinárodnom festivale International Jerusalem Dance Week 2013 s podporou Ministerstva kultúry SR.