Taj dych

Tanečno-performatívne predstavenie Company elledanse, v ktorom sa prelínajú obrazy mužského a ženského sveta. Ich podobnosť a odlišnosť, konfliktnosť  a zároveň príťažlivosť. Predstavenie zobrazuje okamihy  konfrontácie, ale aj vzájomné pochopenie týchto svetov.
Druhou témou je ľudská osobnosť  a jej neschopnosť brániť sa vonkajším vplyvom. Dominantné správanie jednotlivca je spúšťačom nečakaných reakcií, z ktorých vyplývajú abstraktné situácie zrkadliace prekvapivosť skutočného života.

Pridať nový komentár