MUZIKÁLOVÉ CAMPY

 

Vy máte chuť, my Vám poskytneme všetko ostatné. Osvojenie si výrazových prostriedkov spevu, herectva, tanca ako základných pilierov muzikálového žánru budú účastníci verejne prezentovať v podobe ucelenej javiskovej prezentácie na záverečnej prehliadke.

MUZIKÁLOVÉ CAMPY (pre deti 8-14 a viac rokov)

SUMA: 135,-

V SUME ZAHRNUTÉ: strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, program od 8:00 - 16:30

MIESTO KONANIA: Vienna Gate, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava  - Petržalka

TERMÍNY A VEKOVÉ SKUPINY:

I.TURNUS   23.07. - 27.07.2018   (pre deti 12 – 14 a viac rokov)
II.TURNUS  13.08. - 17.08.2018   (pre deti 10 – 14 a viac rokov)


PREDBEŽNÝ PROGRAM:
08:00-8:30 Príchod
08:30-10:00 tanečno-pohybová lekcia
10:00-10:30 desiata
10:30-12:00 spev
12:00-13:00 obed
13:00-14:30  herectvo
14:30-16:00 javisková prax
16:00-16:30 olovrant
16:30 odchod

Na záver campu sa koná prezentácia. O detailoch vás budeme informvať na začiatku campu.

ZAUJÍMAVOSTI TÁBORA:
Tanečné bloky budú zamerané na muzikálový tanec, street jazz. Vyučovať sa budú tanečné väzby a kombinácie doplnené o hereckú prípravu  a hodiny spevu prezentované v závere tábora  na javisku.
Na hodinách javiskovej praxe sa bude pracovať na prepojení tanca , spevu a herectva v konkrétnom muzikálovom diele.

STRAVOVANIE:
V cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant a celodenný pitný režim.
Obedy budú prebiehať v reštaurácií priamo v objekte Vienna Gate.

PRIHLÁSENIE:

 • prihlášku spolu so zdravotným prehláseným nájdete na stiahnutie na spodu tejto strany
 • scan vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlete na adresu recepcia@elledanse.sk
  • ​v deň nástupu je potreba so sebou priniesť originál prihlášky
 • zdravotné prehlásenie zašlete na adresu recepcia@elledanse.sk, je možné priniesť aj osobne v deň nástupu
  • pozor: nesmie byť staršie (dátum) ako 3 dni pred nástupom
 • sumu za tábor/camp/pobyt/sústredenie zaslať na IBAN: SK64 1100 0000 0026 2507 8245
  • poznámka pre prijímateľa: Meno/priezvisko, turnus,na ktorý sa hásite
 • na základe prihlášky Vám príde potvrdzovací email s organizačnými detailami

Zľava 5% pri nahlásení sa a úhrade do 15.6.2018
Súrodenecná zľava 10%

Ďalšie letné aktivity tanečnej školy elledanse:

Denné tanečné tábory pre deti vo veku od 4 - 14 a viac rokov
Pobytový tábor v Senci pre deti vo veku 9 - 14 rokov